נחמיה פרק ט

נחמיה בבקיאות פרקים ט-י

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת ההסדר שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
עזרא ונחמיה בבקיאות

עצרת תשובה ותפילה

פרק ט | התבוננות בתפילת הלויים אשר התפללו בעצרת התשובה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

המשך תפילת הלויים

פרק ט | הלויים מתארים את הכניסה לארץ והתהליכים שעם ישראל עבר לאחר מכן

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

שקולה שבת כנגד כל המצוות

פרק ט | הקדמה: הנאום הנפלא של נחמיה בפרק ט בפרק זה מופיע אחד מהנאומים הנפלאים בתנ"ך. בנאום זה סוקר נחמיה את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר נחמיה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נחמיה בבקיאות פרקים ט-י

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

עצרת תשובה ותפילה

פרק ט | התבוננות בתפילת הלויים אשר התפללו בעצרת...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

המשך תפילת הלויים

פרק ט | הלויים מתארים את הכניסה לארץ והתהליכים שעם...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

שקולה שבת כנגד כל המצוות

פרק ט | הקדמה: הנאום הנפלא של נחמיה בפרק ט בפרק...
הרב איתן שנדורפי