נחמיה פרק ה

נחמיה בבקיאות פרקים ה-ו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת ההסדר שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
עזרא ונחמיה בבקיאות

בנין ירושלים

פרק ה | נחמיה מלמד שחלק מבנין ירושלים הוא בניית הצדק והאחווה בתוך העם

מתוך סדרת השיעורים:
נחמיה הרב מאיר הילביץ

גודל מנהיגותו של נחמיה

פרק ה | נחמיה מגלה את גודל מנהיגותו – הוא לא מממש את זכויותיו בתור פחה, ובכך מקל על בני יהודה בירושלים.

מתוך סדרת השיעורים:
נחמיה הרב מאיר הילביץ

תסיסה פנימית בתוך העם

פרק ה | פשוטי העם צועקים אל נחמיה על ניצול מצד עשירי העם, ונחמיה עוצר את התופעה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נחמיה בבקיאות פרקים ה-ו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

בנין ירושלים

פרק ה | נחמיה מלמד שחלק מבנין ירושלים הוא בניית...
הרב מאיר הילביץ'
שיעור

גודל מנהיגותו של נחמיה

פרק ה | נחמיה מגלה את גודל מנהיגותו – הוא לא מממש...
הרב מאיר הילביץ'
שיעור

תסיסה פנימית בתוך העם

פרק ה | פשוטי העם צועקים אל נחמיה על ניצול מצד...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'