פרק ל | דברי אגור

"באין חזון יפרע עם"

פרקים כט-ל |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

40 דק'

משלי פרק ל

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"באין חזון יפרע עם"

פרקים כט-ל |
הרב אליעזר קשתיאל 40 דק'
שיעור

משלי מוקלט - פרק ל | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק ל

הרב יונדב זר כ-10 דק'