פרק כו | כשלג בקיץ

משלים שונים על המידות

פרקים כה-כו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

39 דק'

"כצפור לנוד, כדרור לעוף - כן קללת חנם לו תבא"

פרק כו | הקדמה נאמר בפרקנו: "כצפור לנוד, כדרור לעוף - כן קללת חנם (לא - כתיב) לו [-קרי] תבא". יש לשאול על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

משלי פרק כו

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

משלים שונים על המידות

פרקים כה-כו |
הרב אליעזר קשתיאל 39 דק'
שיעור

"כצפור לנוד, כדרור לעוף - כן קללת חנם לו תבא"

פרק כו | הקדמה נאמר בפרקנו: "כצפור לנוד, כדרור...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משלי מוקלט - פרק כו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק כו

הרב יונדב זר כ-10 דק'