פרק כב | סוס מוכן

"רודף צדקה וחסד - ימצא חיים"

פרקים כא-כב |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

40 דק'

זהירות משבועה לחינם

פרקים כב-כג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

35 דק'

משלי פרק כב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"רודף צדקה וחסד - ימצא חיים"

פרקים כא-כב |
הרב אליעזר קשתיאל 40 דק'
שיעור

זהירות משבועה לחינם

פרקים כב-כג |
הרב אליעזר קשתיאל 35 דק'
שיעור

משלי מוקלט - פרק כב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק כב

הרב יונדב זר כ-10 דק'