פרק כ | לץ היין

רעת העצל, הלץ והפתי

פרקים יט-כ |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

37 דק'

"מה' מצעדי גבר"

פרקים כ-כא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

39 דק'

משלי פרק כ

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

רעת העצל, הלץ והפתי

פרקים יט-כ |
הרב אליעזר קשתיאל 37 דק'
שיעור

"מה' מצעדי גבר"

פרקים כ-כא |
הרב אליעזר קשתיאל 39 דק'
שיעור

משלי מוקלט - פרק כ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק כ

הרב יונדב זר כ-10 דק'