פרק יט | בלא דעת

"מצא אישה - מצא טוב"

פרקים יח-יט |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

41 דק'

רעת העצל, הלץ והפתי

פרקים יט-כ |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

37 דק'

"רבות מחשבות בלב איש ועצת ד' היא תקום"

פרק יט | א. הסבר המדרש משלי במדרש משלי (בובר) (פרשה יט סימן כא) נאמר: "רבות מחשבות בלב איש. אמר ר' יוסי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

משלי פרק יט

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"מצא אישה - מצא טוב"

פרקים יח-יט |
הרב אליעזר קשתיאל 41 דק'
שיעור

רעת העצל, הלץ והפתי

פרקים יט-כ |
הרב אליעזר קשתיאל 37 דק'
שיעור

"רבות מחשבות בלב איש ועצת ד' היא תקום"

פרק יט | א. הסבר המדרש משלי במדרש משלי (בובר)...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משלי מוקלט - פרק יט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק יט

הרב יונדב זר כ-10 דק'