פרק יח | לא יחפוץ כסיל

רעת השוחד והכעס ומעלת השתיקה

פרקים יז-יח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

41 דק'

"מצא אישה - מצא טוב"

פרקים יח-יט |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

41 דק'

משלי פרק יח

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

רעת השוחד והכעס ומעלת השתיקה

פרקים יז-יח |
הרב אליעזר קשתיאל 41 דק'
שיעור

"מצא אישה - מצא טוב"

פרקים יח-יט |
הרב אליעזר קשתיאל 41 דק'
שיעור

משלי מוקלט - פרק יח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק יח

הרב יונדב זר כ-10 דק'