פרק יא | בא זדון ויבא קלון

טוב הצדיק ורשעת הרשע

פרק יא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

41 דק'

"באבד רשעים רנה"

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: "בטוב צדיקים תעלוץ קריה, ובאבֹד רשעים רנה" (משלי יא, י). בדברי חז"ל נאמרו על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

משלי פרק יא

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-8 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תכונות הצדיק והרשע ודרכיהם השונות

פרקים י-יא |
הרב אליעזר קשתיאל 40 דק'
שיעור

טוב הצדיק ורשעת הרשע

פרק יא |
הרב אליעזר קשתיאל 41 דק'
שיעור

"באבד רשעים רנה"

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: "בטוב צדיקים תעלוץ...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משלי מוקלט - פרק יא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק יא

הרב יונדב זר כ-8 דק'