פרק י | בן חכם ישמח אב

התורה כיסוד העולם

פרקים ח-י |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

30 דק'

ניגודים בין הטוב והרע

פרק י |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

40 דק'

"וצדקה תציל ממות"

פרק י | הקדמה הגמרא במסכת שבת (דף קנו עמוד ב) מספרת שני סיפורים על הפסוק "וצדקה תציל ממות". א. הסיפור...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

משלי פרק י

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

התורה כיסוד העולם

פרקים ח-י |
הרב אליעזר קשתיאל 30 דק'
שיעור

ניגודים בין הטוב והרע

פרק י |
הרב אליעזר קשתיאל 40 דק'
שיעור

תכונות הצדיק והרשע ודרכיהם השונות

פרקים י-יא |
הרב אליעזר קשתיאל 40 דק'
שיעור

"וצדקה תציל ממות"

פרק י | הקדמה הגמרא במסכת שבת (דף קנו עמוד ב)...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משלי מוקלט - פרק י | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק י

הרב יונדב זר כ-10 דק'