פרק טו | מענה רך

הכסיל אינו מקשיב לתוכחות

פרק טו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

41 דק'

"שמחה לאיש במענה פיו, ודבר בעתו מה טוב"

פרק טו | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק כ"ג): "שמחה לאיש במענה פיו, ודבר בעתו מה טוב". יש לשאול: מה הקשר בין שני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

משלי פרק טו

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הכסיל אינו מקשיב לתוכחות

פרק טו |
הרב אליעזר קשתיאל 41 דק'
שיעור

"שמחה לאיש במענה פיו, ודבר בעתו מה טוב"

פרק טו | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק כ"ג): "שמחה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משלי מוקלט - פרק טו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק טו

הרב יונדב זר כ-10 דק'