פרק ז | שמור אמרי

שיטתו של היצר הרע

פרק ז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

37 דק'

המדרגות השונות של החכמה

פרק ז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

30 דק'

"כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה"

פרק ז | פרקנו עוסק באשה רעה המחטיאה את הרבים, ובין שאר הדברים נאמר עליה: "כי רבים חללים הפילה ועצומים כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

משלי פרק ז

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שיטתו של היצר הרע

פרק ז |
הרב אליעזר קשתיאל 37 דק'
שיעור

המדרגות השונות של החכמה

פרק ז |
הרב אליעזר קשתיאל 30 דק'
שיעור

"כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה"

פרק ז | פרקנו עוסק באשה רעה המחטיאה את הרבים, ובין...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משלי מוקלט - פרק ז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק ז

הרב יונדב זר כ-10 דק'