פרק ה | בני לחכמתי הקשיבה

תוצאות ההליכה אחר התאוות

פרקים ה-ו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

42 דק'

"אילת אהבים ויעלת חן

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו: "אילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירווך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד" (משלי ה, יט). חז"ל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר משלי

משלי פרק ה

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-7 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

החובה הגדולה לנצור את התורה בלב

פרקים ד-ה |
הרב אליעזר קשתיאל 42 דק'
שיעור

תוצאות ההליכה אחר התאוות

פרקים ה-ו |
הרב אליעזר קשתיאל 42 דק'
שיעור

"אילת אהבים ויעלת חן

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו: "אילת אהבים ויעלת חן,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משלי מוקלט - פרק ה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק ה

הרב יונדב זר כ-7 דק'