פרק ד | שמעו בנים

החכמה והבינה באדם

פרקים ג-ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

41 דק'

משלי פרק ד

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-7 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

החכמה והבינה באדם

פרקים ג-ד |
הרב אליעזר קשתיאל 41 דק'
שיעור

החובה הגדולה לנצור את התורה בלב

פרקים ד-ה |
הרב אליעזר קשתיאל 42 דק'
שיעור

משלי מוקלט - פרק ד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק ד

הרב יונדב זר כ-7 דק'