פרק ג | בני תורתי אל תשכח

"כל באיה לא ישובון"

פרקים ב-ג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

45 דק'

חכמה, בינה ודעת

פרק ג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

44 דק'

החכמה והבינה באדם

פרקים ג-ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

41 דק'

משלי פרק ג

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"כל באיה לא ישובון"

פרקים ב-ג |
הרב אליעזר קשתיאל 45 דק'
שיעור

חכמה, בינה ודעת

פרק ג |
הרב אליעזר קשתיאל 44 דק'
שיעור

החכמה והבינה באדם

פרקים ג-ד |
הרב אליעזר קשתיאל 41 דק'
שיעור

משלי מוקלט - פרק ג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק ג

הרב יונדב זר כ-10 דק'