פרק ב | אם תקח אמרי

הישמרות מפיתויי היצר

פרק ב | שקידת התורה היא המגן מפני היצר הרע |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

43 דק'

"כל באיה לא ישובון"

פרקים ב-ג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר משלי

45 דק'

משלי פרק ב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

כ-7 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הישמרות מפיתויי היצר

פרק ב | שקידת התורה היא המגן מפני היצר הרע |
הרב אליעזר קשתיאל 43 דק'
שיעור

"כל באיה לא ישובון"

פרקים ב-ג |
הרב אליעזר קשתיאל 45 דק'
שיעור

משלי מוקלט - פרק ב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משלי פרק ב

הרב יונדב זר כ-7 דק'