דניאל פרק ז

חלום דניאל על ארבע המלכויות

פרק ז | מה משמעות הדימויים שמדמים את הממלכות? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר דניאל

החיות מגיחות מהים

פרק ז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר דניאל

כ-50 דק'

ארבע מלכויות

פרק ז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר דניאל

כ-50 דק'

חלום נבוכדנצאר וחלום דניאל

פרק ז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר דניאל

כ-50 דק'

תנינא דמיה לדוב - פרס בחלום דניאל

פרק ז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר דניאל

כ-50 דק'

פרס - המלחמה עמם

פרק ז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר דניאל

כ-50 דק'

החיה הרביעית

פרק ז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר דניאל

כ-50 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

חלום דניאל על ארבע המלכויות

פרק ז | מה משמעות הדימויים שמדמים את הממלכות? |
הרב אחיקם גץ
שיעור

החיות מגיחות מהים

פרק ז |
הרב יעקב ידיד כ-50 דק'
שיעור

ארבע מלכויות

פרק ז |
הרב יעקב ידיד כ-50 דק'
שיעור

חלום נבוכדנצאר וחלום דניאל

פרק ז |
הרב יעקב ידיד כ-50 דק'
שיעור

תנינא דמיה לדוב - פרס בחלום דניאל

פרק ז |
הרב יעקב ידיד כ-50 דק'
שיעור

פרס - המלחמה עמם

פרק ז |
הרב יעקב ידיד כ-50 דק'
שיעור

החיה הרביעית

פרק ז |
הרב יעקב ידיד כ-50 דק'
שיעור

דניאל מוקלט - פרק ז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
קשר חי