תגובת איוב לצופר | פרקים יב-יד

איוב פרק יב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-8 דק'

איוב פרק יג

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-12 דק'

איוב פרק יד

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-12 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

איוב פרק יב

הרב יונדב זר כ-8 דק'
שיעור

איוב פרק יג

הרב יונדב זר כ-12 דק'
שיעור

איוב פרק יד

הרב יונדב זר כ-12 דק'