תגובת איוב לאליפז | פרקים טז-יז

איוב פרק טז

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-10 דק'

איוב פרק יז

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-7 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

איוב פרק טז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

איוב פרק יז

הרב יונדב זר כ-7 דק'