מענה אליפז הראשון | פרקים ד-ה

איוב פרק ד

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-7 דק'

איוב פרק ה

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

איוב פרק ד

הרב יונדב זר כ-7 דק'
שיעור

איוב פרק ה

הרב יונדב זר כ-10 דק'