דברי אליהוא לאיוב | פרקים לב-לז

איוב פרק לב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-6 דק'

איוב פרק לג

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-12 דק'

איוב פרק לד

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-14 דק'

איוב פרק לה

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-8 דק'

איוב פרק לו

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-12 דק'

איוב פרק לז

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

איוב פרק לב

הרב יונדב זר כ-6 דק'
שיעור

איוב פרק לג

הרב יונדב זר כ-12 דק'
שיעור

איוב פרק לד

הרב יונדב זר כ-14 דק'
שיעור

איוב פרק לה

הרב יונדב זר כ-8 דק'
שיעור

איוב פרק לו

הרב יונדב זר כ-12 דק'
שיעור

איוב פרק לז

הרב יונדב זר כ-10 דק'