דברי איוב האחרונים | פרקים כו-לא

איוב פרק כו

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-7 דק'

איוב פרק כז

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-10 דק'

איוב פרק כח

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-9 דק'

איוב פרק כט

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-14 דק'

איוב פרק ל

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-12 דק'

איוב פרק לא

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

איוב פרק כו

הרב יונדב זר כ-7 דק'
שיעור

איוב פרק כז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

איוב פרק כח

הרב יונדב זר כ-9 דק'
שיעור

איוב פרק כט

הרב יונדב זר כ-14 דק'
שיעור

איוב פרק ל

הרב יונדב זר כ-12 דק'
שיעור

איוב פרק לא

הרב יונדב זר כ-10 דק'