מאמרים על הפטרות שמות

"ובאו האובדים"

הפטרת שמות | ישעיהו כז | בפרשתנו הולכים ושוקעים בני ישראל בתוך ארץ מצרים. בניגוד גמור לכך, בהפטרתנו מנבא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

מצרים = סכנה רוחנית

הפטרת וארא | יחזקאל כח-כט | חורבנות האומות ביחזקאל חטיבת פרקים מרכזית בתוך נבואות יחזקאל עוסקת בנבואות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

גאולה נוספת ממצרים

הפטרת בא | ירמיהו מו | חורבן מצרים בספר ירמיהו פרשות השבוע הנוכחיות – וארא, בא – מתארות את עשר המכות הבאות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

על מה בעצם שרה דבורה?

הפטרת בשלח | שופטים ה | בהפטרת השבת קוראים אנו על ניצחונם של דבורה וברק על יבין מלך כנען, ועל שירת דבורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

ניצחון ללא חרב

הפטרת בשלח | שופטים ה | בדור יהושע לא היה צורך ללמוד להלחם בהפטרת השבת קוראים אנו על ניצחונם של דבורה וברק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

"עד מתי ה'?"

הפטרת יתרו | ישעיהו ו | דמיון ישעיהו למשה בפרשת השבוע קוראים אנו על מתן תורה – ירידת דבר ה' מן השמים אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

"עבדי הם"

הפטרת משפטים | ירמיהו לד | שחרור העבדים בימי צדקיהו בהפטרת שבת משפטים קוראים אנו מספר ירמיהו על שחרור העבדים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

בניין בית המקדש בעזרת הגויים

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | צירוף חירם לבניה בפרשתנו מודיע הקב"ה לעם ישראל כי הוא חפץ במקום בו הוא ישכון בתוך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

הברית בין שלמה וחירם

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | בספר מלכים ב (ה, כו) נוצרת ברית אסטרטגית בין שלמה לחירם מלך צור: "וַה' נָתַן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

חזון הבית השלישי

הפטרת תצוה | יחזקאל מג | בהפטרת השבת אנו קוראים חלק מתוך החזון העתידי של יחזקאל – בניין הבית השלישי שיוקם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

אליהו, אחאב ועובדיה

הפטרת כי תשא | מלכים א, יח | קשר המלך והנביא במצבים מתוקנים של האומה, המלך והנביא נמצאים בקשר הדוק. כבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

שכלול המקדש

הפטרת ויקהל | מלכים א, ז | בהפטרתנו קוראים אנו על סיום בניין המקדש על ידי שלמה בפרק ז של ספר מלכים א (עדות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

קדושת המקדש בזכות דוד

הפטרת פקודי | מלכים א, ז | בהפטרתנו קוראים אנו על סיום בניין בית המקדש על ידי שלמה – "וַתִּשְׁלַם כָּל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

חורבן מצרים והעמים בנבואות ירמיהו

הפטרת בא | ירמיהו מו | בפרק מו פותח ירמיהו בסדרתת נבואות חורבן על הגויים – "אֲשֶׁר הָיָה דְבַר ה' אֶל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

מצרים אויבי ה'

הפטרת בא | ירמיהו מו | ירמיהו מנבא על כיבוש מצרים על ידי נבוכדנצר: "הַדָּבָר אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' אֶל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

נבואות המינוי של ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל

הפטרת יתרו | ישעיהו ו | נבואת המינוי היחודית של ישעיהו בפרק ו בישעיהו מתארת הנבואה את מינויו של ישעיהו לנביא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"ובאו האובדים"

הפטרת שמות | ישעיהו כז | בפרשתנו הולכים ושוקעים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מצרים = סכנה רוחנית

הפטרת וארא | יחזקאל כח-כט | חורבנות האומות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

גאולה נוספת ממצרים

הפטרת בא | ירמיהו מו | חורבן מצרים בספר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

על מה בעצם שרה דבורה?

הפטרת בשלח | שופטים ה | בהפטרת השבת קוראים אנו על...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ניצחון ללא חרב

הפטרת בשלח | שופטים ה | בדור יהושע לא היה צורך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"עד מתי ה'?"

הפטרת יתרו | ישעיהו ו | דמיון ישעיהו למשה בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"עבדי הם"

הפטרת משפטים | ירמיהו לד | שחרור העבדים בימי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

בניין בית המקדש בעזרת הגויים

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | צירוף חירם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הברית בין שלמה וחירם

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | בספר מלכים ב (ה, כו)...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חזון הבית השלישי

הפטרת תצוה | יחזקאל מג | בהפטרת השבת אנו קוראים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אליהו, אחאב ועובדיה

הפטרת כי תשא | מלכים א, יח | קשר המלך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שכלול המקדש

הפטרת ויקהל | מלכים א, ז | בהפטרתנו קוראים אנו על...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קדושת המקדש בזכות דוד

הפטרת פקודי | מלכים א, ז | בהפטרתנו קוראים אנו על...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חורבן מצרים והעמים בנבואות ירמיהו

הפטרת בא | ירמיהו מו | בפרק מו פותח ירמיהו בסדרתת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מצרים אויבי ה'

הפטרת בא | ירמיהו מו | ירמיהו מנבא על כיבוש מצרים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נבואות המינוי של ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל

הפטרת יתרו | ישעיהו ו | נבואת המינוי היחודית של...
הרב יואב אוריאל