הפטרת שמות

"ובאו האובדים"

הפטרת שמות | ישעיהו כז | בפרשתנו הולכים ושוקעים בני ישראל בתוך ארץ מצרים. בניגוד גמור לכך, בהפטרתנו מנבא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"ובאו האובדים"

הפטרת שמות | ישעיהו כז | בפרשתנו הולכים ושוקעים...
הרב יואב אוריאל
קשר חי