הפטרת ויקהל

התפקיד של שבט דן

הפטרת ויקהל | מלכים א, ז | אחדות יהודה ודן חירום נבחר לנצח על כל מלאכת הנחושת בעזרת ישראל בבית המקדש....

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

שכלול המקדש

הפטרת ויקהל | מלכים א, ז | בהפטרתנו קוראים אנו על סיום בניין המקדש על ידי שלמה בפרק ז של ספר מלכים א (עדות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

התפקיד של שבט דן

הפטרת ויקהל | מלכים א, ז | אחדות יהודה ודן חירום...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

שכלול המקדש

הפטרת ויקהל | מלכים א, ז | בהפטרתנו קוראים אנו על...
הרב יואב אוריאל