הפטרות שמות - הרב מנחם שחור

בין הכרם לשיבולת

הפטרת שמות | משל הכרם הנבואה מרבה להמשיל את ישראל לגפן. הגפן צמח עדין ומפונק, ותלוי מאד בבעליו. הבעלים מטפח...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות שמות - הרב מנחם שחור

יען היותם משענת קנה לבני ישראל

הפטרת וארא | הנביאים מלאים נבואות המתייחסות לאומות העולם. בדרך כלל הנבואה מציגה את המשפט הראוי לאומה המדוברת,...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות שמות - הרב מנחם שחור

ולא ישיב את העם מצרימה

הפטרת בא | השענות מצרים – התחמקות מהתמודדות עם הגזרה האלוקית בהפטרתנו מנבא ירמיהו על חורבנה של מצרים בידי...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות שמות - הרב מנחם שחור

שקמתי אם בישראל

פרשת בשלח | דבורה מצמיחה את תודעת הלחימה בישראל – להפטרת בשלח משפט ומלחמה הימים, למעלה ממאה שנה אחרי הכניסה...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות שמות - הרב מנחם שחור

ואראה את ד'

הפטרת יתרו | בין ישעיה למשה  בפרשתנו אנו לומדים על מעמד הר סיני. מעמד בו לא ראינו כל תמונה. עמדנו מול הגילוי...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות שמות - הרב מנחם שחור

כורתי בריתי עלי זבח

הפטרת משפטים | ברית בין הבתרים - כמודל מכונן לקורבנות  בהפטרתינו מתוארת הברית אשר נכרתה בימי ירמיה לשחרר את...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות שמות - הרב מנחם שחור

איש מנוחה

להפטרת תרומה | המקדש כמרכז עולמי והניח לכם מכל אויבכם בתורה מודגש שריכוז עבודת ד' במקום אשר יבחר ד' מגיע...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות שמות - הרב מנחם שחור

הגד לבני ישראל את הבית

הפטרת תצוה | חזון הבית השלישי תוכחה מתוך הכרת המעלה הכרת המעלה היא התוכחה חז"ל לימדונו שספר יחזקאל "תחילתו...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות שמות - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בין הכרם לשיבולת

הפטרת שמות | משל הכרם הנבואה מרבה להמשיל את ישראל...
הרב מנחם שחור
שיעור

יען היותם משענת קנה לבני ישראל

הפטרת וארא | הנביאים מלאים נבואות המתייחסות לאומות...
הרב מנחם שחור
שיעור

ולא ישיב את העם מצרימה

הפטרת בא | השענות מצרים – התחמקות מהתמודדות עם...
הרב מנחם שחור
שיעור

שקמתי אם בישראל

פרשת בשלח | דבורה מצמיחה את תודעת הלחימה בישראל –...
הרב מנחם שחור
שיעור

ואראה את ד'

הפטרת יתרו | בין ישעיה למשה  בפרשתנו אנו לומדים...
הרב מנחם שחור
שיעור

כורתי בריתי עלי זבח

הפטרת משפטים | ברית בין הבתרים - כמודל מכונן...
הרב מנחם שחור
שיעור

איש מנוחה

להפטרת תרומה | המקדש כמרכז עולמי והניח לכם מכל...
הרב מנחם שחור
שיעור

הגד לבני ישראל את הבית

הפטרת תצוה | חזון הבית השלישי תוכחה מתוך הכרת...
הרב מנחם שחור