דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

הגלות המצמיחה

הפטרת שמות | ישעיהו כז | קריאת הפטרת "הבאים ישרש יעקב" לאחר קריאת פרשת שמות, ענינה, להפנות את לימוד תהליך...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

מכות מצרים עוד לא תמו

הפטרת וארא | יחזקאל כח | גודל הגאולה האחרונה יציאת מצרים היא הגאולה הראשונה של עם ישראל. אחריה, הגאולה מגלות...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

הייסורים באומות ובישראל

הפטרת בא | ירמיהו מו | אין מזל לישראל. עם ישראל שונה מכל עם אחר. עם ישראל נוצר בתהליך ניסי , תהליך שהוא לגמרי...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

השירה נמשכת בכל הדורות

הפטרת בשלח | שופטים פרק ה | שירת הים – אם השירות לאחר קריאת שירת הים בפרשת בשלח, מפטירים בקריאת שירת דבורה...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

החזונות המניעים

הפטרת יתרו | ישעיהו ו | שליחותו של ישעיהו אוי לי כי נדמיתי. מפרש התרגום שישעיהו קובל על עצמו שהוא שותק ואינו...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

העבדות לצורך החירות

הפטרת משפטים | ירמיהו לד | אין עבדות ללא אפשרות שחרור ההלכה היא שעבד עברי נוהג רק כאשר היובל נוהג. כלומר,...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

משכן ומקדש

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | שכינה זמנית ושכינה של קבע ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. נצטוו ישראל לבנות בית מקדש...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

איחוד שלושת המקדשים

הפטרת תצוה | יחזקאל מג | המיזוג בין המקדש הראשון והשלישי "הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

הגנת משה ואליהו

הפטרת כי תשא | מלכים א, יח | החטא בהיעדר המוביל הרוחני בלבד חטא העגל נעשה כאשר בושש משה לרדת מן ההר. עם...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

התפקיד של שבט דן

הפטרת ויקהל | מלכים א, ז | אחדות יהודה ודן חירום נבחר לנצח על כל מלאכת הנחושת בעזרת ישראל בבית המקדש....

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הגלות המצמיחה

הפטרת שמות | ישעיהו כז | קריאת הפטרת "הבאים ישרש...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

מכות מצרים עוד לא תמו

הפטרת וארא | יחזקאל כח | גודל הגאולה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הייסורים באומות ובישראל

הפטרת בא | ירמיהו מו | אין מזל לישראל. עם ישראל...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

השירה נמשכת בכל הדורות

הפטרת בשלח | שופטים פרק ה | שירת הים – אם...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

החזונות המניעים

הפטרת יתרו | ישעיהו ו | שליחותו של ישעיהו אוי לי...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

העבדות לצורך החירות

הפטרת משפטים | ירמיהו לד | אין עבדות ללא אפשרות...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

משכן ומקדש

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | שכינה זמנית ושכינה של...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

איחוד שלושת המקדשים

הפטרת תצוה | יחזקאל מג | המיזוג בין המקדש הראשון...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הגנת משה ואליהו

הפטרת כי תשא | מלכים א, יח | החטא בהיעדר המוביל...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

התפקיד של שבט דן

הפטרת ויקהל | מלכים א, ז | אחדות יהודה ודן חירום...
הרב יוסף הורוביץ