הפטרות ויקרא

שילוח המצורעים מן העיר שומרון

קדושת פשוטו של מקרא - הפטרת מצורע |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שילוח המצורעים מן העיר שומרון

קדושת פשוטו של מקרא - הפטרת מצורע |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
קשר חי