מאמרים על הפטרות ויקרא

"ובישראל יתפאר"

הפטרת ויקרא | ישעיהו מג | הקב"ה מתפאר בעם ישראל גודל הנחמות בפרקי הנחמה שבספר ישעיהו הוא בכך שבתוך הנחמות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

עבודת ה' על פי ציווי ה'

הפטרת צו | ירמיהו ז | עיקר ההקרבה – שמיעה בקול ה' בפרשתנו ממשיכים פרטי הקרבנות להתבאר. במקביל לכך מופיעה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

הקרבה רק מתוך הליכה בדרך ה'

הפטרת צו | ירמיהו ז | שמיעה בקול ה' קודמת לקרבנות בפרק ז בספר ירמיהו מופיעה אזהרה של ירמיהו הנביא בעניין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

דוד בונה המקדש

הפטרת שמיני | שמואל ב, ו | "עד אמצא מקום לה'" שלוש מצוות הצטוו ישראל בכניסתם לארץ ישראל. המצוה השלישית היא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

דרכי ריפוי הצרעת

הפטרת תזריע | מלכים ב, ה | רפואת הצרעת – דבר הנביא אלישע הנביא הורה לנעמן, שר צבא ארם, מרשם תמוה לרפואתו –...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

ישראל כבני כושיים?!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | התוכחה הקשה בסוף ספר עמוס, פונה הנביא אל ישראל בתוכחה חריפה: הוא בוחן האם כאשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

הגאולה היא בלתי הפיכה!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | הגאולה היא בלתי הפיכה ספר עמוס חותם בפסוק בו מבטיח ה' לישראל כי לאחר גאולתם, לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

חמש הבחירות של כהני ה'

הפטרת אמור | יחזקאל מד | הכהנים בני צדוק בפרשת אמור מצווה התורה על חוקי התקדשות הכהנים. מוטלות עליהם מצוות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

גם כשגולים אין גלות!

הפטרת בהר | ירמיהו לב | הנבואה המפתיעה, רגע לפני החורבן לאורך ספר ירמיהו, התמודד הנביא פעמים רבות מול נביאי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

הכוח של דברי ה'

הפטרת בחוקותי | ירמיהו טז | דבר ה' יופיע במציאות עצמה חומש ויקרא העומד בלב התורה הוא המוקד המרכזי של פירוט...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

התעלות כהני בית המקדש העתידי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בהפטרת פרשת אמור קוראים אנו מתוך פרקי הנבואה של יחזקאל על בית המקדש העתידי. במהלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

חזון בית המקדש השלישי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בפרק מד בספר יחזקאל מספר הנביא על הכהנים שישרתו בבית המקדש העתידי ומפרט חלק מדיני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"ובישראל יתפאר"

הפטרת ויקרא | ישעיהו מג | הקב"ה מתפאר בעם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עבודת ה' על פי ציווי ה'

הפטרת צו | ירמיהו ז | עיקר ההקרבה – שמיעה בקול...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקרבה רק מתוך הליכה בדרך ה'

הפטרת צו | ירמיהו ז | שמיעה בקול ה' קודמת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

דוד בונה המקדש

הפטרת שמיני | שמואל ב, ו | "עד אמצא מקום...
הרב יואב אוריאל
שיעור

דרכי ריפוי הצרעת

הפטרת תזריע | מלכים ב, ה | רפואת הצרעת – דבר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישראל כבני כושיים?!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | התוכחה הקשה בסוף ספר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הגאולה היא בלתי הפיכה!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | הגאולה היא בלתי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חמש הבחירות של כהני ה'

הפטרת אמור | יחזקאל מד | הכהנים בני צדוק בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

גם כשגולים אין גלות!

הפטרת בהר | ירמיהו לב | הנבואה המפתיעה, רגע לפני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הכוח של דברי ה'

הפטרת בחוקותי | ירמיהו טז | דבר ה' יופיע במציאות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התעלות כהני בית המקדש העתידי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בהפטרת פרשת אמור קוראים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חזון בית המקדש השלישי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בפרק מד בספר יחזקאל מספר...
הרב יואב אוריאל