הפטרת תזריע

להחזיר גיחזי בתשובה

להפטרת פרשת תזריע | בין טומאה לחטא אי הכרה במעלה בשלושה מקרים בתנ"ך מופיעה הצרעת כתגובה אלוקית לאי הכרה...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

להחזיר גיחזי בתשובה

להפטרת פרשת תזריע | בין טומאה לחטא אי הכרה...
הרב מנחם שחור