הפטרת שמיני

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק ו' | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויֹסף עוד דוד את כל בחור בישראל שלֹשים אלף. ב. ויקם וילך דוד וכל העם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

האם דוד טעה בנשאו את הארון בעגלה?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: א. ויסף עוד דוד את כל בחור בישראל, שלֹשים אלף. ב. ויקם וילך דוד וכל העם אשר אתו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

בקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית המקדש

פרק ז | הקדמה בפרקנו שלושה חלקים: החלק הראשון (פסוקים א-ג) עוסק בבקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

מיתת הצדיקים מקרבת

הפטרת שמיני | שמואל ב, ו | "בקרובי אקדש" במרכז פרשת שמיני, כאשר עם ישראל זוכה לראות את כבוד השם ואת האש של...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

דוד בונה המקדש

הפטרת שמיני | שמואל ב, ו | "עד אמצא מקום לה'" שלוש מצוות הצטוו ישראל בכניסתם לארץ ישראל. המצוה השלישית היא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

בתרועה ובקול שופר

להפטרת פרשת שמיני | על קדושת הטבע ויראה הנפילה – פרץ עוזה מדוע העלה דוד את הארון בעגלה בפעם הראשונה שהעלה...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק ו' | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויֹסף עוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם דוד טעה בנשאו את הארון בעגלה?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: א. ויסף עוד דוד את כל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית המקדש

פרק ז | הקדמה בפרקנו שלושה חלקים: החלק הראשון...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מיתת הצדיקים מקרבת

הפטרת שמיני | שמואל ב, ו | "בקרובי אקדש" במרכז...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

דוד בונה המקדש

הפטרת שמיני | שמואל ב, ו | "עד אמצא מקום...
הרב יואב אוריאל
שיעור

בתרועה ובקול שופר

להפטרת פרשת שמיני | על קדושת הטבע ויראה הנפילה –...
הרב מנחם שחור