הפטרת קדושים

קדושים בכל מצב

הפטרת קדושים | עמוס ט | "קדושים תהיו' – מצוה או גם ייעוד? הפרשה פותחת ואף מסיימת בקריאה קדושים תהיו! האם...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

כבני כושיים?

להפטרת פרשת קדושים | על מקומם של ישראל בתהליכים עולמיים המאבק על משמעות ההתפשטות האשורית תחילתה של נבואת...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

קדושים בכל מצב

הפטרת קדושים | עמוס ט | "קדושים תהיו' – מצוה או גם...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

כבני כושיים?

להפטרת פרשת קדושים | על מקומם של ישראל בתהליכים...
הרב מנחם שחור