הפטרת קדושים

קדושים בכל מצב

הפטרת קדושים | עמוס ט | "קדושים תהיו' – מצוה או גם ייעוד? הפרשה פותחת ואף מסיימת בקריאה קדושים תהיו! האם...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

קדושים בכל מצב

הפטרת קדושים | עמוס ט | "קדושים תהיו' – מצוה או גם...
הרב יוסף הורוביץ
קשר חי