הפטרת ויקרא

מהי הקרבה אמתית

הפטרת ויקרא | ישעיהו מג | "לא הבאת לי שה עולותיך" אומר הנביא. וצריך עיון, איה מצאנו שהנביאים מוכיחים את ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

"ובישראל יתפאר"

הפטרת ויקרא | ישעיהו מג | הקב"ה מתפאר בעם ישראל גודל הנחמות בפרקי הנחמה שבספר ישעיהו הוא בכך שבתוך הנחמות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

תהילתי יספרו

הפטרת ויקרא | יהודה בצילן של מלכויות  בפרק לט בישעיה מסתיים סיפור הנס של חזקיה. אשור כובשת את כל המזרח...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מהי הקרבה אמתית

הפטרת ויקרא | ישעיהו מג | "לא הבאת לי שה עולותיך"...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

"ובישראל יתפאר"

הפטרת ויקרא | ישעיהו מג | הקב"ה מתפאר בעם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תהילתי יספרו

הפטרת ויקרא | יהודה בצילן של מלכויות  בפרק לט...
הרב מנחם שחור