הפטרת בחוקותי

הכוח של דברי ה'

הפטרת בחוקותי | ירמיהו טז | דבר ה' יופיע במציאות עצמה חומש ויקרא העומד בלב התורה הוא המוקד המרכזי של פירוט...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הכוח של דברי ה'

הפטרת בחוקותי | ירמיהו טז | דבר ה' יופיע במציאות...
הרב יואב אוריאל
קשר חי