הפטרת אמור

התנשאות הכהנים

הפטרת אמור | יחזקאל מד | מעמד הכהנים הכהנים הובדלו מישראל להיות מוכנים ומוכשרים לעבודת המקדש. האם מטרת הבדלה...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

חמש הבחירות של כהני ה'

הפטרת אמור | יחזקאל מד | הכהנים בני צדוק בפרשת אמור מצווה התורה על חוקי התקדשות הכהנים. מוטלות עליהם מצוות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

התעלות כהני בית המקדש העתידי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בהפטרת פרשת אמור קוראים אנו מתוך פרקי הנבואה של יחזקאל על בית המקדש העתידי. במהלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

חזון בית המקדש השלישי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בפרק מד בספר יחזקאל מספר הנביא על הכהנים שישרתו בבית המקדש העתידי ומפרט חלק מדיני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

הכהנים הלווים בני צדוק

להפטרת פרשת אמור | בין פשוטו של מקרא למדרש חז"ל פשוטו של מקרא – משפחת צדוק בונה מדרגה חדשה של...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

התנשאות הכהנים

הפטרת אמור | יחזקאל מד | מעמד הכהנים הכהנים...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

חמש הבחירות של כהני ה'

הפטרת אמור | יחזקאל מד | הכהנים בני צדוק בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התעלות כהני בית המקדש העתידי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בהפטרת פרשת אמור קוראים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חזון בית המקדש השלישי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בפרק מד בספר יחזקאל מספר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הכהנים הלווים בני צדוק

להפטרת פרשת אמור | בין פשוטו של מקרא למדרש...
הרב מנחם שחור