הפטרת אחרי מות

ישראל כבני כושיים?!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | התוכחה הקשה בסוף ספר עמוס, פונה הנביא אל ישראל בתוכחה חריפה: הוא בוחן האם כאשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

הגאולה היא בלתי הפיכה!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | הגאולה היא בלתי הפיכה ספר עמוס חותם בפסוק בו מבטיח ה' לישראל כי לאחר גאולתם, לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ישראל כבני כושיים?!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | התוכחה הקשה בסוף ספר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הגאולה היא בלתי הפיכה!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | הגאולה היא בלתי...
הרב יואב אוריאל