דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

מהי הקרבה אמתית

הפטרת ויקרא | ישעיהו מג | "לא הבאת לי שה עולותיך" אומר הנביא. וצריך עיון, איה מצאנו שהנביאים מוכיחים את ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

מיתת הצדיקים מקרבת

הפטרת שמיני | שמואל ב, ו | "בקרובי אקדש" במרכז פרשת שמיני, כאשר עם ישראל זוכה לראות את כבוד השם ואת האש של...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

החלק של המצורעים

הפטרת מצורע | מלכים ב, ז | אין דחיה מוחלטת מצורע נשלח מחוץ למחנה כדי להרחיקו מחיי החברה. הרחקה זו הינה טובת...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

קדושים בכל מצב

הפטרת קדושים | עמוס ט | "קדושים תהיו' – מצוה או גם ייעוד? הפרשה פותחת ואף מסיימת בקריאה קדושים תהיו! האם...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

התנשאות הכהנים

הפטרת אמור | יחזקאל מד | מעמד הכהנים הכהנים הובדלו מישראל להיות מוכנים ומוכשרים לעבודת המקדש. האם מטרת הבדלה...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

קשר התורה והארץ

הפטרת בהר | ירמיהו לב | היובל – הגבול למלחמת החיים בפרשת בהר אנו לומדים שמצוות יובל משפיעה על כל הסדרים...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

הביטחון בה' גם בגלות

הפטרת בחוקותי | ירמיהו טז | הגלות איננה ריחוק מה' בפסוקים הקודמים להפטרה מתאר הנביא את החלטיות הגלות ואת...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מהי הקרבה אמתית

הפטרת ויקרא | ישעיהו מג | "לא הבאת לי שה עולותיך"...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

מיתת הצדיקים מקרבת

הפטרת שמיני | שמואל ב, ו | "בקרובי אקדש" במרכז...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

החלק של המצורעים

הפטרת מצורע | מלכים ב, ז | אין דחיה מוחלטת מצורע...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

קדושים בכל מצב

הפטרת קדושים | עמוס ט | "קדושים תהיו' – מצוה או גם...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

התנשאות הכהנים

הפטרת אמור | יחזקאל מד | מעמד הכהנים הכהנים...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

קשר התורה והארץ

הפטרת בהר | ירמיהו לב | היובל – הגבול למלחמת...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הביטחון בה' גם בגלות

הפטרת בחוקותי | ירמיהו טז | הגלות איננה ריחוק...
הרב יוסף הורוביץ