שבת חזון

לסיחון מלך האמרי

שבת דברים, שבת חזון | מדוע משה קורא לשלום אל האמורי ולא נלחם בו בתחילה? נתבונן ונעמיק בדרכי התבררות הטוב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

"צדק ילין בה"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו (א, כא): "איכה היתה לזונה קריה נאמנה. מלאתי משפט, צדק ילין בה, ועתה מרצחים". נאמר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ישעיהו

ושביה בצדקה

שבת חזון | הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא תתבאר דרגה על גבי דרגה. "ציון במשפט תפדה ושביה...

שישו אתה משוש

שבת חזון | כיצד ניתן להסביר את מה שנראה כמיעוט אבלות על החורבן בימינו? נתבונן בשאלה זו ונציע ארבע דרכים...

אהבת חנם

שבת חזון | נתבונן כאן במימרא של חסידים המבארת מדרגות שונות באהבת ישראל, ונעמיק בהן כפי שהן נשקפות בחייהם...

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |

ואצרוף כבור סיגייך

להפטרת שבת חזון | סותר על מנת לבנות הנבואה בימי עוזיה- קריאת המלבי"ם נראים הדברים שנבואות ישעיה מסודרות לפי...

התשובה הודאית של ישראל

הפטרת שבת חזון | ישעיהו א | חזון יהודה וחזון ירושלים בפרק הראשון של ספר ישעיהו מצויים שני חזונות: חזון לאנשי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

התוכן של עבודת ה'

ישעיהו פרק א | יש לתמוה על סדר הפרשיות בפרק א של ישעיהו. בפרשה הפותחת את הספר מציג הנביא מציאות קשה של 'גוי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

לב ההפטרה דברים

הפטרת דברים - חזון | ההפטרה שלנו היא האחרונה מבין שלושת הפטרות הפורענות, והיא תחילת ספר ישעיה. מדובר בנבואה...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

2:57 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

לסיחון מלך האמרי

שבת דברים, שבת חזון | מדוע משה קורא לשלום אל...
הרב יהושע שפירא
שיעור

"צדק ילין בה"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו (א, כא): "איכה היתה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ושביה בצדקה

שבת חזון | הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שישו אתה משוש

שבת חזון | כיצד ניתן להסביר את מה שנראה כמיעוט...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אהבת חנם

שבת חזון | נתבונן כאן במימרא של חסידים המבארת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |
שיעור

ואצרוף כבור סיגייך

להפטרת שבת חזון | סותר על מנת לבנות הנבואה בימי...
הרב מנחם שחור
שיעור

התשובה הודאית של ישראל

הפטרת שבת חזון | ישעיהו א | חזון יהודה וחזון...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התוכן של עבודת ה'

ישעיהו פרק א | יש לתמוה על סדר הפרשיות בפרק א של...
הרב יואב אוריאל
שיעור

לב ההפטרה דברים

הפטרת דברים - חזון | ההפטרה שלנו היא האחרונה מבין...
הרב עמנואל בן ארצי 2:57 דק'