מאמרים על הפטרות המועדים

הסוד של הסעודה המלכותית

הפטרת ערב ראש חודש | שמואל א כ | כאשר חל ראש חודש ביום ראשון קוראים ישראל בשבת הסמוכה לו מלפניו את הפטרת 'מחר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

ברית יהונתן ודוד

הפטרת ערב ראש חודש | שמואל א כ | בפרק כ בספר שמואל א מתוארת נקודת ההינתקות של דוד משאול המלך. דוד ו יהונתן בן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

מהי עבודת ה' אמיתית?

הפטרת ראש חודש | ישעיהו סו | חתימת ספר הנחמה בתוכחה? כאשר ראש חודש חל בשבת, מפטירים מחתימת ספר ישעיהו (פרק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

הגאולה כבריאה חדשה

הפטרת שבת ראש חודש | כאשר חל ראש חודש בשבת, נוהגים להפטיר מן הפרק החותם את ספר ישעיהו (סו): "השמים כסאי". כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר יהפוך למישור לזכריה הנביא היה חלק ראשי בבנין הבית השני....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | מנורה הדולקת מעצמה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת הגדולה והתנבא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | החידוש בחזון המנורה של זכריה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

מערכת הגביה של יהואש מלך יהודה

הפטרת שקלים | מלכים ב יב | הצלת בית דוד מכיליון יהואש מלך יהודה חווה על בשרו צרת כיליון נוראית של מלכות בית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

לא תשכח!

הפטרת זכור | שמואל א, טו | האזהרה משכחה בציווי הקב"ה על מחיית עמלק קיים דגש מיוחד וחריף על הצורך לזכור...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

המבחן של מלך ישראל

הפטרת זכור | שמואל א, טו | מאיסת שאול שני שלבים היו בהסרת ה' את שאול מהיות מלך על ישראל: השלב הראשון היה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

טהרת ישראל בארץ ישראל

הפטרת פרה | יחזקאל לו | פריחת הארץ תחילה בפרק לו של ספר יחזקאל מותווה קו ברור לסדר הגאולה העתידה: פריחת הארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

טהרה מן השמים

הפטרת פרה | יחזקאל לו | טהרת פרה אדומה השבת קוראים אנו את פרשת פרה אדומה. במצווה זו מופיעה טהרה עליונה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

הנשיא בבית המקדש העתידי

הפטרת החודש | יחזקאל מה | בראש חודש ניסן, מתחילים ימי הקרבת קרבנות הנשיאים בחנוכת המשכן. בהפטרתנו מופיעה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

ההתכוננות ליום ה'

הפטרת שבת הגדול | מלאכי ג | השבת הקרובה היא 'שבת הגדול', בה קוראים אנו בהפטרה את הסיום של נבואת מלאכי (פרק ג)...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

מנחת ירושלים מתקבלת

הפטרת שבת הגדול | מלאכי ג | מלאכי הוא אחרון הנביאים, והוא משיב את העם בחזונו, אל ימיהם הגדולים. השם 'מלאכי'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

המילה בכניסה לארץ ישראל

הפטרת ראשון של פסח | יהושע ה | בהפטרתנו קוראים אנו על מעמד המילה ועשיית הפסח של בני ישראל, עם כניסתם לארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

תופעת שנאת דוד

הפטרת שביעי של פסח | שמואל ב, כב | שירת דוד על ההצלה מאויביו בהפטרת חג שביעי של פסח בו קוראים ישראל את שירת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

התשובה הודאית של ישראל

הפטרת שבת חזון | ישעיהו א | חזון יהודה וחזון ירושלים בפרק הראשון של ספר ישעיהו מצויים שני חזונות: חזון לאנשי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

התוכן של עבודת ה'

ישעיהו פרק א | יש לתמוה על סדר הפרשיות בפרק א של ישעיהו. בפרשה הפותחת את הספר מציג הנביא מציאות קשה של 'גוי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

הקדמה לשבע דנחמתא - ישעיהו נביא הנחמה

החל משבת ואתחנן קוראים ישראל במשך שבע שבתות הפטרות של נחמה – 'שבע דנחמתא'. כל הפטרות הנחמה הן מספר ישעיהו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

הנחמה העתידית מופיעה בהווה

ישעיהו פרק מ | בפרק מ הפותח את חטיבת נבואות הנחמה בישעיהו, מנחם הנביא את ישראל. נחמתו איננה שגרתית, אלא יש בה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

כוחה של התשובה

הפטרת שבת תשובה | הושע יד | חטאי עם ישראל בספר הושע הושע הנביא הוא מן המוכיחים הקשים והחריפים ביותר כלפי עם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

הקשר בין בית שאול ובית דוד

הפטרת ערב ראש חודש | שמואל א כ | יהונתן - חוליית החיבור בפרק כ בספר שמואל א מתוארת נקודת ההינתקות של דוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

ושביה בצדקה

הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא תתבאר דרגה על גבי דרגה. "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" מי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

הפכת מספדי

שבת חזון | השושבינים הם שמלווים את הכלה לחתונתה במחול ובשיר. אך מי הם השושבינים המלווים מטרונה בדברי קינה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

ושביה בצדקה

הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא תתבאר דרגה על גבי דרגה. "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" מי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הסוד של הסעודה המלכותית

הפטרת ערב ראש חודש | שמואל א כ | כאשר חל ראש חודש...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ברית יהונתן ודוד

הפטרת ערב ראש חודש | שמואל א כ | בפרק כ בספר שמואל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מהי עבודת ה' אמיתית?

הפטרת ראש חודש | ישעיהו סו | חתימת ספר הנחמה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הגאולה כבריאה חדשה

הפטרת שבת ראש חודש | כאשר חל ראש חודש בשבת, נוהגים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד |...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד |...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מערכת הגביה של יהואש מלך יהודה

הפטרת שקלים | מלכים ב יב | הצלת בית דוד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

לא תשכח!

הפטרת זכור | שמואל א, טו | האזהרה משכחה בציווי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המבחן של מלך ישראל

הפטרת זכור | שמואל א, טו | מאיסת שאול שני שלבים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

טהרת ישראל בארץ ישראל

הפטרת פרה | יחזקאל לו | פריחת הארץ תחילה בפרק לו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

טהרה מן השמים

הפטרת פרה | יחזקאל לו | טהרת פרה אדומה השבת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנשיא בבית המקדש העתידי

הפטרת החודש | יחזקאל מה | בראש חודש ניסן, מתחילים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההתכוננות ליום ה'

הפטרת שבת הגדול | מלאכי ג | השבת הקרובה היא 'שבת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מנחת ירושלים מתקבלת

הפטרת שבת הגדול | מלאכי ג | מלאכי הוא אחרון...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המילה בכניסה לארץ ישראל

הפטרת ראשון של פסח | יהושע ה | בהפטרתנו קוראים אנו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תופעת שנאת דוד

הפטרת שביעי של פסח | שמואל ב, כב | שירת דוד על...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התשובה הודאית של ישראל

הפטרת שבת חזון | ישעיהו א | חזון יהודה וחזון...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התוכן של עבודת ה'

ישעיהו פרק א | יש לתמוה על סדר הפרשיות בפרק א של...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקדמה לשבע דנחמתא - ישעיהו נביא הנחמה

החל משבת ואתחנן קוראים ישראל במשך שבע שבתות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנחמה העתידית מופיעה בהווה

ישעיהו פרק מ | בפרק מ הפותח את חטיבת נבואות הנחמה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

כוחה של התשובה

הפטרת שבת תשובה | הושע יד | חטאי עם ישראל בספר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקשר בין בית שאול ובית דוד

הפטרת ערב ראש חודש | שמואל א כ | יהונתן - חוליית...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ושביה בצדקה

הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הפכת מספדי

שבת חזון | השושבינים הם שמלווים את הכלה לחתונתה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ושביה בצדקה

הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא...
הרב יהושע שפירא