הפטרת שבת שקלים

מספר?

פרשת כי תשא? | מספר? אחת ההלכות הנלמדות מפרשתנו היא האיסור למנות את ישראל במספר, כנאמר (שמות ל יב): "כי תשא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא בחז"ל בשם "חומש הפקודים"[1], מופיע ציווי ה' למנות את בני ישראל....

כמה בריתות כרת יהוידע?

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו (יז): "ויכרֹת יהוידע את הברית בין ד' ובין המלך ובין העם, להיות לעם לד', ובין המלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

מערכת הגביה של יהואש מלך יהודה

הפטרת שקלים | מלכים ב יב | הצלת בית דוד מכיליון יהואש מלך יהודה חווה על בשרו צרת כיליון נוראית של מלכות בית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מספר?

פרשת כי תשא? | מספר? אחת ההלכות הנלמדות מפרשתנו...
הרב ערן טמיר
שיעור

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא...
ושננתם
שיעור

כמה בריתות כרת יהוידע?

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו (יז): "ויכרֹת יהוידע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מערכת הגביה של יהואש מלך יהודה

הפטרת שקלים | מלכים ב יב | הצלת בית דוד...
הרב יואב אוריאל