הפטרת שבת פרה

השמדת המוות מהעולם

פרשת חוקת | מדוע נאמרה מצוות פרה אדומה דווקא בכניסה לארץ? נלמד מכאן על הקשר בין ישוב הארץ לבין העברת המוות...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

טהרת ישראל בארץ ישראל

הפטרת פרה | יחזקאל לו | פריחת הארץ תחילה בפרק לו של ספר יחזקאל מותווה קו ברור לסדר הגאולה העתידה: פריחת הארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

טהרה מן השמים

הפטרת פרה | יחזקאל לו | טהרת פרה אדומה השבת קוראים אנו את פרשת פרה אדומה. במצווה זו מופיעה טהרה עליונה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

וזרקתי עליכם מים טהורים

הפטרת פרה | מוחלטות הגאולה בספר יחזקאל בתאורי התשובה והגאולה בתורה, מודגשת מאד התעוררות עם ישראל לקראת...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

השמדת המוות מהעולם

פרשת חוקת | מדוע נאמרה מצוות פרה אדומה דווקא...
הרב שלמה אבינר
שיעור

טהרת ישראל בארץ ישראל

הפטרת פרה | יחזקאל לו | פריחת הארץ תחילה בפרק לו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

טהרה מן השמים

הפטרת פרה | יחזקאל לו | טהרת פרה אדומה השבת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

וזרקתי עליכם מים טהורים

הפטרת פרה | מוחלטות הגאולה בספר יחזקאל בתאורי...
הרב מנחם שחור