הפטרת שבת נחמו

כעיר שחברה לה יחדו

פרשת ואתחנן | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו החיבור שיביא לרפואתה השלמה? נתבונן בעיר חצויה המבקשת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

נחמו נחמו עמי

פרק מ | למה הנביא צריך להתאמץ כל-כך לנחם את עם ישראל? למה העם לא מתנחם בקלות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו הן נבואות נחמה?

פרק מ והלאה | הקדמה: הגמרא במסכת בבא בתרא הגמרא במסכת בבא בתרא (יד ע"ב) אומרת: "ישעיה כוליה נחמתא". כלומר:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ישעיהו

שבע שאלות כלליות על "שבע דנחמתא"

פרק מ והלאה | הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך" (אורח חיים סימן תכח): "מי"ז בתמוז ואילך מפטירין תלתא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ישעיהו

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |

אמרי לערי יהודה

הפטרת ואתחנן - נחמו | נחמה מתוך השורש הפנימי קריאת ספר ישעיה על רקע ימי חזקיה הגמרא במסכת סנהדרין מעלה...

שבע שאלות על 'שבע דנחמתא'

הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך" (אורח חיים סימן תכח): "מי"ז בתמוז ואילך מפטירין תלתא דפורענותא, ושבע...

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו - נבואות נחמה?

הקדמה: הגמרא במסכת בבא בתרא הגמרא במסכת בבא בתרא (יד ע"ב) אומרת: "ישעיה כוליה נחמתא". כלומר: ספר ישעיהו...

הקדמה לשבע דנחמתא - ישעיהו נביא הנחמה

החל משבת ואתחנן קוראים ישראל במשך שבע שבתות הפטרות של נחמה – 'שבע דנחמתא'. כל הפטרות הנחמה הן מספר ישעיהו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

הנחמה העתידית מופיעה בהווה

ישעיהו פרק מ | בפרק מ הפותח את חטיבת נבואות הנחמה בישעיהו, מנחם הנביא את ישראל. נחמתו איננה שגרתית, אלא יש בה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

לב ההפטרה ואתחנן

סרטון קצר וטקסט הסרטון | ההפטרה שלנו היא הראשונה משבע הפטרות הנחמה. והשאלה בה פשוטה: מה באה ההפטרה הזו לומר...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

2:37 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כעיר שחברה לה יחדו

פרשת ואתחנן | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

נחמו נחמו עמי

פרק מ | למה הנביא צריך להתאמץ כל-כך לנחם את עם...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו הן נבואות נחמה?

פרק מ והלאה | הקדמה: הגמרא במסכת בבא בתרא הגמרא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שבע שאלות כלליות על "שבע דנחמתא"

פרק מ והלאה | הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך"...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |
שיעור

אמרי לערי יהודה

הפטרת ואתחנן - נחמו | נחמה מתוך השורש...
הרב מנחם שחור
שיעור

שבע שאלות על 'שבע דנחמתא'

הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך" (אורח חיים סימן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו - נבואות נחמה?

הקדמה: הגמרא במסכת בבא בתרא הגמרא במסכת בבא בתרא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הקדמה לשבע דנחמתא - ישעיהו נביא הנחמה

החל משבת ואתחנן קוראים ישראל במשך שבע שבתות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנחמה העתידית מופיעה בהווה

ישעיהו פרק מ | בפרק מ הפותח את חטיבת נבואות הנחמה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

לב ההפטרה ואתחנן

סרטון קצר וטקסט הסרטון | ההפטרה שלנו היא הראשונה...
הרב עמנואל בן ארצי 2:37 דק'