הפטרת שבת נחמו

כעיר שחברה לה יחדו

פרשת ואתחנן | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו החיבור שיביא לרפואתה השלמה? נתבונן בעיר חצויה המבקשת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

נחמו נחמו עמי

פרק מ | למה הנביא צריך להתאמץ כל-כך לנחם את עם ישראל? למה העם לא מתנחם בקלות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו הן נבואות נחמה?

פרק מ והלאה | הקדמה כתב השולחן ערוך (אורח חיים סימן תכח סעיף ט): "מי"ז בתמוז ואילך מפטירין ג' דפורענותא, ז'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ישעיהו

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |

הקדמה לשבע דנחמתא - ישעיהו נביא הנחמה

החל משבת ואתחנן קוראים ישראל במשך שבע שבתות הפטרות של נחמה – 'שבע דנחמתא'. כל הפטרות הנחמה הן מספר ישעיהו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

הנחמה העתידית מופיעה בהווה

ישעיהו פרק מ | בפרק מ הפותח את חטיבת נבואות הנחמה בישעיהו, מנחם הנביא את ישראל. נחמתו איננה שגרתית, אלא יש בה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כעיר שחברה לה יחדו

פרשת ואתחנן | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

נחמו נחמו עמי

פרק מ | למה הנביא צריך להתאמץ כל-כך לנחם את עם...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו הן נבואות נחמה?

פרק מ והלאה | הקדמה כתב השולחן ערוך (אורח חיים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |
שיעור

הקדמה לשבע דנחמתא - ישעיהו נביא הנחמה

החל משבת ואתחנן קוראים ישראל במשך שבע שבתות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנחמה העתידית מופיעה בהווה

ישעיהו פרק מ | בפרק מ הפותח את חטיבת נבואות הנחמה...
הרב יואב אוריאל
קשר חי