הפטרת שבת חנוכה

ההכנה להשלמת המקדש בעניין הכהונה והעם

הפטרת שבת חנוכה | פרק ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר זכריה

46:10 דק'

נבואת חיזוק דרך משל המנורה לעתיד ולהווה

הפטרת שבת חנוכה | פרק ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר זכריה

33:05 דק'

לב הפרק - זכריה פרק ד

לחנוכה | בפרק שלנו, שהחלק הראשון שלו הוא סוף ההפטרה של חנוכה, זכריה הנביא רואה מנורה שעשויה כולה מזהב, עם...

מתוך סדרת השיעורים:
לב הפרק - מועדים

6:15 דק'

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר יהפוך למישור לזכריה הנביא היה חלק ראשי בבנין הבית השני....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | מנורה הדולקת מעצמה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת הגדולה והתנבא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | החידוש בחזון המנורה של זכריה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

ראיתי מנורת זהב

הפטרת חנוכה | על דימויים והתגשמותם – להפטרת שבת חנוכה המציאות מופיעה את הדימוי הנבואי בהפטרת חנוכה אנו...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ההכנה להשלמת המקדש בעניין הכהונה והעם

הפטרת שבת חנוכה | פרק ד |
הרב אליעזר קשתיאל 46:10 דק'
שיעור

נבואת חיזוק דרך משל המנורה לעתיד ולהווה

הפטרת שבת חנוכה | פרק ד |
הרב אליעזר קשתיאל 33:05 דק'
שיעור

לב הפרק - זכריה פרק ד

לחנוכה | בפרק שלנו, שהחלק הראשון שלו הוא סוף...
הרב עמנואל בן ארצי 6:15 דק'
שיעור

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד |...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד |...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ראיתי מנורת זהב

הפטרת חנוכה | על דימויים והתגשמותם – להפטרת שבת...
הרב מנחם שחור