הפטרת שבת חול המועד פסח

התחיינה העצמות האלה

תחיה לאומית ותחית המתים בהפטרת חול המועד פסח אנו קוראים את חזון העצמות היבשות בו ממשיל הקב"ה ליחזקאל את...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

להפטרת שבת חול המועד פסח דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

התחיינה העצמות האלה

תחיה לאומית ותחית המתים בהפטרת חול המועד פסח אנו...
הרב מנחם שחור להפטרת שבת חול המועד פסח דק'