הפטרת שבת חול המועד סוכות

ביום בוא גוג על אדמת ישראל

להפטרת שבת חול המועד סוכות | סוגים שונים של תיקון לאומות העולם כליון הרוע תיקון וכליון לגויים הנביאים...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ביום בוא גוג על אדמת ישראל

להפטרת שבת חול המועד סוכות | סוגים שונים של תיקון...
הרב מנחם שחור