הפטרת שבת החודש

הנשיא בבית המקדש העתידי

הפטרת החודש | יחזקאל מה | בראש חודש ניסן, מתחילים ימי הקרבת קרבנות הנשיאים בחנוכת המשכן. בהפטרתנו מופיעה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

הנשיא בישראל

להפטרת פרשת החודש | תפקיד המלך- עילוי הרצון הלאומי  בשעה ששאלו ישראל מלך, הטלטלה שאלתם בין דרישת מלך מסיבות...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הנשיא בבית המקדש העתידי

הפטרת החודש | יחזקאל מה | בראש חודש ניסן, מתחילים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנשיא בישראל

להפטרת פרשת החודש | תפקיד המלך- עילוי הרצון...
הרב מנחם שחור