הפטרת שביעי של פסח

מדוע האריך הנביא בסיפור האנשים שמתו במדבר?

פרק ה | הקדמה 1. הפסוקים          נאמר בפרקנו: א. "ויהי כִשְמֹע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה, וכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

"ארדפה אויבי ואשמידם"

פרק כב | הקדמה בפרקנו מופיעה שירת דוד. בדברי השירה נאמרו גם הפסוקים הבאים: כא. "יגמלני ד' כצדקתי, כבֹר ידי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

מן הים אל דוד

להפטרת שביעי של פסח | מלכות ד' בקריעת הים ובמלכות דוד מעמד קריעת ים סוף הוא מעמד של מלכות ד'. זהו שיאה של...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מדוע האריך הנביא בסיפור האנשים שמתו במדבר?

פרק ה | הקדמה 1. הפסוקים          נאמר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ארדפה אויבי ואשמידם"

פרק כב | הקדמה בפרקנו מופיעה שירת דוד. בדברי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מן הים אל דוד

להפטרת שביעי של פסח | מלכות ד' בקריעת הים ובמלכות...
הרב מנחם שחור