הפטרת ראש חודש

מהי עבודת ה' אמיתית?

הפטרת ראש חודש | ישעיהו סו | חתימת ספר הנחמה בתוכחה? כאשר ראש חודש חל בשבת, מפטירים מחתימת ספר ישעיהו (פרק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

הגאולה כבריאה חדשה

הפטרת שבת ראש חודש | כאשר חל ראש חודש בשבת, נוהגים להפטיר מן הפרק החותם את ספר ישעיהו (סו): "השמים כסאי". כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מהי עבודת ה' אמיתית?

הפטרת ראש חודש | ישעיהו סו | חתימת ספר הנחמה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הגאולה כבריאה חדשה

הפטרת שבת ראש חודש | כאשר חל ראש חודש בשבת, נוהגים...
הרב יואב אוריאל
קשר חי