הפטרת יום העצמאות

"עוד היום בנב לעמוד" - הפטרת יום העצמאות

הקדמה הרבנות הראשית לישראל קבעה את הפטרת "עוד היום בנֹב לעמֹד" כהפטרת יום העצמאות. כך נאמר בהפטרה: ישעיהו...

חוטר מגזע ישי

להפטרת יום העצמאות | הגזע הכרות פורח שוב כאלה וכאלון אשר בשלכת בתחילת שליחותו של ישעיה נמשלו העמים סביבות...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"עוד היום בנב לעמוד" - הפטרת יום העצמאות

הקדמה הרבנות הראשית לישראל קבעה את הפטרת "עוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חוטר מגזע ישי

להפטרת יום העצמאות | הגזע הכרות פורח שוב כאלה...
הרב מנחם שחור