הפטרת יום הכיפורים

שילובים בעבודת ד'

פרק נח | מה קורה כאשר יש ניסיון לשלב את עבודת ה' עם הצדדים הנמוכים של החיים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כמעשה ארץ מצרים

הרב יהושע ון-דייק כ - 70 דק'
שיעור

שילובים בעבודת ד'

פרק נח | מה קורה כאשר יש ניסיון לשלב את עבודת ה'...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'